REGICOR - Estudiant les malalties del cor i els seus factors de risc des del 1978


Cursos << Altres cursos

Curs 2007 - 2008

Curs UPF - UAB: Màster Interuniversitari en Salut Pública. EPIDEMIOLOGIA CARDIOVASCULAR: de la etiopatogenia a la prevenció

L'objectiu general del curs va ser actualitzar i discutir els coneixements sobre els aspectes etiològics, genètics, epidemiològics i pronòstics de les malalties cardiovasculars, per prendre les decisions de prevenció amb les millors evidències científiques disponibles.

Es van realitzar presentacions teòriques introductòries de diferents temes relacionats amb els objectius del curs. A més a més es van organitzar sessions de treball en grups petits, amb lectura i discussió de material relacionat amb els temes teòrics presentats amb l’objectiu de profunditzar en el seu anàlisi i coneixement.

Una iniciativa de