REGICOR - Estudiant les malalties del cor i els seus factors de risc des del 1978


Cursos << Altres cursos

Llatzeret de Maó (Menorca), del dilluns 21 a dijous 24 de setembre, de 9.00 a 13.30 h.

Taller de risc cardiovascular: anàlisis de tots els instruments disponibles i oportunitats de millora de la predicció. XXIV ESCOLA D’ESTIU DE SALUT PÚBLICA

C2. Taller de risc cardiovascular: anàlisis de tots els instruments disponibles i oportunitats de millora de la predicció

Professors:
Jaume Marrugat. IMIM, Barcelona
Roberto Elosua. IMIM, Barcelona
Carles Brotons. Carles Brotons. Unitat d’Investigació de l’Equip d’Atenció Primària Sardenya, Institut d’Investigació Biomèdica Sant Pau, i Unitat Docent ACEBA, Barcelona
Joan Vila. IMIM, Barcelona

Institucions promotores i patrocinadores:
Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM)
Programa HERACLES, Red de Investigación Cardiovascular. Instituto de Salud Carlos III

Horari:
De dilluns 21 a dijous 24 de Setembre de 2015, de 9.00 a 13.30 h
Lloc: Llatzeret de Maó (Menorca)

Objectius

L’objectiu del taller és capacitar als participants per a que assoleixin experiència en l’ús de les diferents funcions de risc, el seu fonament, la seva correcta interpretació en el context del pacient, tenint en compte que les funcions no inclouen tota la informació clínica disponible a la pràctica, les seves limitacions i les possibilitats de millora.

Assistents

Adreçat a professionals sanitaris en general, directa o indirectament involucrats en la prevenció cardiovascular, a investigadors en el terreny del risc cardiovascular i a professionals en formació (predoctorals, residents i alumnes de màster en Salut pública i altres especialitats relacionades).

Continguts

En aquest taller revisarem tots els instruments disponibles per a l’estimació del risc cardiovascular en Espanya, la seva efectivitat, en termes de precisió i les possibilitats de millorar el seu rendiment amb noves mesures de tot tipus de biomarcadors. Aprendrem com s’ha d’avaluar la contribució d’un nou biomarcador, ja sigui bioquímic, d’imatge o genètic. S’utilitzarà un conjunt de casos reals seguits més de 10 anys i analitzarem què factors, a més a més del propi risc estimat amb cada funció, poden haver influenciat en el fet que d’uns desenvolupin un esdeveniment coronari d’altres no. Finalment discutirem varies accions existents per a la millora de la precisió i exactitud de les prediccions. Examinarem també el rendiment potencial esperat de les mesures preventives a desplegar en cada situació de risc.

PROGRAMA del TALLER DE RISC CARDIOVASCULAR
Anàlisis de tots els instruments disponibles i oportunitats de millora de la predicció

I) Primer dia

a. Etiopatogènia de l’arteriosclerosi: bases per a la recerca de biomarcadors de lesions d’arteriosclerosis inestables
b. Magnitud, tendències seculars i projeccions del problema de la malaltia coronaria en Europa i en España. Rellevància i organització de la prevenció
c. Taller pràctic: presentació dels casos reals a discutir

II) Segon dia

a. Fonaments teòrics del càlcul del risc coronari i cardiovascular
b. Identificació dels factors de risc
c. Nocions sobre la base matemàtica de les funcions
d. Conceptes importants: risc absolut, risc relatiu, edat vascular
e. Taller pràctic: estimació del risc amb REGICOR

III) Tercer dia

a. Diferents funcions en l’estimació del risc cardiovascular utilitzades en Espanya
b. SCORE alt risc, baix risc i adaptació a Espanya
c. Framingham-REGICOR
d. FRESCO
e. Altres: RICORNA, DORICA, ERICE, RCTVE i altres
f. Taller pràctic: estimació del risc amb SCORE

IV) Quart dia

a. És possible millorar la predicció del risc coronari i cardiovascular?
b. Risc cardiovascular al llarg de la vida
c. Introducció de tractaments actuals
d. Avaluació i utilitat dels nous biomarcadors
e. Tipus de biomarcadors i la seva potencial utilitat: de la genètica a la imatge
f. Taller pràctic: estimació del risc amb FRESCO i altres funcions

INSCRIPCIÓ i més informació en www.evsp.cime.es

Una iniciativa de