REGICOR - Estudiant les malalties del cor i els seus factors de risc des del 1978


Cursos << Altres cursos

Llatzeret de Maó (Menorca), del dilluns 25 al dimecres 27 de setembre, de 9.30 a 14.30 h.

Malaltia cardiovascular: de l'estimació del risc a la prevenció. XXVIII ESCOLA D’ESTIU DE SALUT PÚBLICA

S'obre el termini de matrícula de la XXVIII edició de l'Escola de Salut Pública de Menorca (EMSP) que es celebrarà en el Llazaret de Maó els dies 25-27 de septiembre de 2017.

Programa. Malaltia cardiovascular: de l'estimació del risc a la predicció

Professors:
Jaume Marrugat. IMIM, Barcelona
Roberto Elosua. IMIM, Barcelon

Horari:
De dilluns 25 a dimecres 27 de Setembre de 2017, de 9.30 a 14.30 h
Lloc: Llatzeret de Maó (Menorca)

Objectiu

L'objectiu del curs és capacitar als participants per a que assoleixin les habilitats necessàries per a l'ús de las diferents funcions d'estimació del risc cardiovascular, i la correcta interpretació de la informació obtinguda. Els participants aprendràn a definir i implementar les estratègis preventives més efectives a nivell individual i poblacional.

Assistents

Adreçat a professionals sanitaris en general, directa o indirectament involucrats en la prevenció cardiovascular, a investigadors en el terreny del risc cardiovascular i a professionals en formació (predoctorals, residents i alumnes de màster en Salut pública i altres especialitats relacionades).

Continguts

En aquest curs revisarem tots els instruments disponibles per a l’estimació del risc cardiovascular en Espanya, i la seva validesa en termes de precisió i discriminació.

Examinarem les oportunitats de millorar el seu rendiment amb noves mesures i tot tipus de biomarcadors.

Analitzarem com s'ha d'avaluar la contribució d’un nou biomarcador, ja sigui bioquímic, d’imatge o genètic.

S'examinaràn les diferents estratègies (poblacionals, indivuals) per a la prevenció de les malalties cardiovasculars. També es descriuràn sistemes de cribatge poblacional per a la realització de proves per a la detecció d'arteriosclerosi subclínica (índex turmell-braç, íntima media carotídea, TAC-MD per a coronariografia no invasiva i de presdisposició genètica.

S’utilitzarà un conjunt de casos reals seguits més de 10 anys i analitzarem què factors, a més a més del propi risc estimat amb cada funció, poden haver influenciat en el fet que d’uns desenvolupin un esdeveniment coronari d’altres no. Es discutirà també el rendiment potencial esperat de les mesures preventives a desplegar en cada situació de risc a escala poblacional (sistema CASSANDRA).

PROGRAMA del CURS
Malaltia cardiovascular: de l'estimació del risc a la predicció

I) Primer dia (5 hores)

a. Etiopatogènia de l’arteriosclerosi: bases per a la recerca de biomarcadors d’arteriosclerosis
b. Magnitud i tendències seculars del problema de la malaltia cardiovascular. Rellevància i organització de la prevenció
c. Identificació dels factors de risc
d. Taller pràctic: presentació dels casos reals a discutir

II) Segon dia (5 hores)

a. Fonaments teòrics del càlcul del risc cardivascular
b. Nocions sobre la base matemàtica de les funcions
c. Diferents funcions en l'estimació del risc cardiovascular utilitzades en Espanya: REGICOR, SCORE, FRESCO, altres
d. Implicacions dels punts de tall: població en risc absolut, risc absolut, NNT
e. Taller pràctic: estimació del risc amb REGICOR

III) Tercer dia (5 hores)

a. Comunicació del risc
b. Millora en la predicció del risc cardiovascular
c. Risc cardiovascular al llarg de la vida
d. Introducció de tractaments actuals
e. Avaluació i utilitat dels nous biomarcadors
f. Tipos de biomarcardors i la seva utilitat potencial: de la genètica a la imatge
g. Taller pràctic: estimació del risc amb FRESCO i altres funcions

INSCRIPCIÓ i més informació en www.evsp.cime.es

Una iniciativa de