REGICOR - Estudiant les malalties del cor i els seus factors de risc des del 1978


Notícies

30 de novembre de 2016

Roberto Elosua, escollit membre del Consell Assessor de Salut Pública

El Consell Assessor de Salut Pública és l'òrgan consultor sobre els aspectes tècnics i científics de la salut pública a Catalunya. Constituido en mayo de 2012 i recentment se n'ha escollit la nova composició, en la que el Dr. Roberto Elosua és un dels seus 20 membres.

La funció principal del Consell és assessorar els òrgans de govern de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) i emetre dictàmens sobre aspectes relacionats amb la salut pública que li encomani el Consell d'Administració, entre d'altres. S'encarrega de fer declaracions institucionals i d'elaborar estudis i dictàmens sobre aspectes rellevants de la salut pública i col·labora, si escau, en l'avaluació anual de la situació de la salut pública a Catalunya. També eleva al Consell d'Administració de l'ASPCAT propostes d'actuacions en matèria de salut pública.

Roberto Elosua, es va llicenciar en Medicina per la Universitat de Navarra en 1988 i es va doctorar en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en 1997. És especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública. Actualment és coordinador del Grup d'investigació de Epidemiologia y Genètica Cardiovascular de l'IMIM lloc on desenvolupa la seva activitat investigadora a temps complet des de 1996.

La seva recerca es centra en l'estudi de l'epidemiologia i de les bases genètiques de les malalties cardiovasculars i els seus factors de risc. L'equip de treball està constituït per un grup multi disciplinar format per epidemiòlegs, biòlegs, bioquímics, cardiòlegs i bio-estadístics que s'han associat per abordar conjuntament el problema de les malalties cardiovasculars.

El més conegut dels estudis en que hi participa és el projecte REGICOR (REgistre GIroní del COR, www.regicor.org). Actualment, està treballant en la investigació dels factors protectors cardiovasculars en el Sud d'Europa (activitat física i dieta mediterrània) que puguin explicar l'anomenada paradoxa mediterrània, definida per una alta prevalència de factors de risc i una baixa incidència de malaltia cardiovascular. A més a més, també hi participa en l'adaptació de les funcions de risc cardiovasculars al Sud d'Europa en col.laboració amb els investigadors del Framingham Heart Study, l'anàlisi del pronòstic diferencial d'homes i dones desprès d'un infart de miocardi, l'estudi del paper de l'oxidació lipídica en el desenvolupament de les malalties arterioescleròtiques. En el camp de la genètica cardiovascular està liderant conjuntament amb altres investigadors internacionals un estudi de genotipatge global del genoma per identificar variants genètiques associades amb l'infart agut de miocardi.

Els resultats d'aquestes línies d'investigació apareixen en més de 330 articles científics publicats en revistes internacionals i nacionals d'alt impacte. És investigador de més de 50 projectes subvencionats per entitats públiques o societats científiques estatals i xarxes temàtiques del FIS. Com activitat docent imparteix cursos de postgrau i participa com professor en cursos monogràfics sobre l'epidemiologia de les malalties cardiovasculars. 

Una iniciativa de