REGICOR - Estudiant les malalties del cor i els seus factors de risc des del 1978


Notícies

06/03/2017

Atorgat el programa "Seguiment de la cohort poblacional de l’estudi REGICOR", en el marc de la primera convocatòria del Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut

El Departament de Salut en el marc de la primera convocatòria del Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut (PERIS) 2016-2020 ha concedit finançament pel:

Seguiment de la cohort poblacional de l'estudi REGICOR: tendències en la incidència de malaltia cardiovascular, en la prevalença de factors de risc, identificació de nous mecanismes i biomarcadors predictius, i avaluació d'estratègies de prevenció. Investigadors principals: Roberto Elosua i Jaume Marrugat. 

L'objectiu general d'aquest projecte és re-examinar i identificar esdeveniments clínics dels 11.158 participants de la cohort REGICOR per: 

  • establir la incidència d'esdeveniments CV, factors de risc CV i identificar els factors associats a la seva aparició; 
  • re-calibrar/derivar i validar noves funcions de risc cardiovascular que s'adaptin a l'evolució de les característiques de la nostra població; 
  • avaluar la capacitat predictiva de nous biomarcadors de risc CV (bioquímics, epigenètics, d'imatge); 
  • determinar les tendències en la prevalença de factors de risc CV, i analitzar l'efecte de l'edat, el període i la cohort sobre els canvis observats; 
  • determinar l'associació dels canvis en els nivells de factors de risc i altres biomarcadors en una cohort poblacional amb mesures repetides en el desenvolupament de malaltia CV i identificar factors causals i mediadors; 
  • constituir un biobanc amb espècimens d'una mostra representativa de població general. 

A la convocatòria s'han presentat mig miler de propostes que han estat avaluades per una quarantena d'experts independents sota la coordinació de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). D'aquestes, finalment 177 han estat les escollides per rebre ajut pressupostari, donat el seu nivell d'excel·lència i sota el principi d'assegurar l'ús eficient dels recursos públics.

Una iniciativa de