REGICOR - Estudiant les malalties del cor i els seus factors de risc des del 1978


Notícies

21/09/2018

Trobada d'investigadors del Projecte d'unió de cohorts poblacionals per a seguimients cardiovasculars

Dins el marc de l'Escola de Salut Pública de Menorca hem organitzat la "Trobada d'investigadors del Projecte d'unió de cohorts poblacionals per a seguiments cardiovasculars", amb la intenció de promoure una acció conjunta entre CIBERs i alguna estructura col·laborativa d'investigació més amb la idea d'unir bases de dades de cohorts de les comunitats autònomes construïdes en les últimes dues dècades.

Descripció:
Fa ja alguns anys diversos investigadors en epidemiologia vam iniciar dues aventures científiques que van proporcionar, i segueixen proporcionant, publicacions de qualitat. Es tracta dels estudis DARIOS i FRESC. Tots dos es distingien per estar constituïts per un conjunt de bases de dades agregades procedents d'una dotzena llarga d'estudis transversals poblacionals realitzats en diverses comunitats autònomes. El primer era estrictament transversal, i el segon va incloure les cohorts que havien tingut un seguiment d'entre 5 i 12 anys. En tots dos casos vam superar els 30.000 participants.
A la recentment constituïda CIBERCV, com a coordinadors del Programa 3 d'Epidemiologia Cardiovascular, hem proposat com a estudi col·laboratiu estrella, la possibilitat de confluir novament en un projecte globalitzador que augmenti la base poblacional tant de DARIOS com el seguiment i cohorts de FRESC, amb noves cohorts i seguiments actualitzats. A més, molts dels estudis conserven mostres biològiques de gran valor que podrien constituir una col·lecció de mostres descentralitzada, que permetria dissenyar estudis d'interès comú. Si bé és cert que els estudis components ja han publicat els seus resultats, també és veritat que unint esforços fem més competitius i atractius els resultats per a revistes internacionals.

Objectius

Objectius científics immediats:
1) Proporcionarà dades de prevalença de factors de risc.
2) Permetrà avaluar noves funcions de risc cardiovascular, i validar les existents.
3) Permetrà avaluar els riscos atribuïbles a cada factor de risc.

Objetius estructurals:
1) Generar una base de dades poblacional amb més de 70.000 participants homogèniament fenotipats.
2) Generar un registre-catàleg centralitzat de la disponibilitat de mostres biològiques en cada estudi component.

Continguts/Programa:
1) Estratègies per a la fusió de bases de dades i controls de qualitat.
2) Possibles usos de la base de dades i del registre / catàleg de mostres biològiques.
3) Pla d'articles 2018-2010.
4) Creació d'un consorci amb un reglament per a la presa de decisions en l'ús de les bases de dades i de les mostres biològiques per part de membres del consorci i per a peticions externes.
5) Estratègies per a la internacionalització de InBaDEP-19 i BioDis: projectes europeus, projectes locals.

Professionals als que va adreçada:
La reunió concentrarà representants de 26 estudis de cohort de tot Espanya que han acceptat el repte, per posar el nou projecte en marxa.

Una iniciativa de