REGICOR - Estudiant les malalties del cor i els seus factors de risc des del 1978


Publicacions científiques del REGICOR

Les dades de l´estudi REGICOR han estat utilitzades en el Pla de salut de Catalunya, des del disseny del Pla per al trienni 1996-1998 fins a l'actualitat, tant per descriure la situació de les malalties cardiovasculars com per marcar-ne els objectius.

 

El Ministeri de Sanitat i Consum ha utilitzat també abastament les dades del projecte en diversos documents com:

  • Cardiopatía isquémica en España. Análisis de situación 2001” (2001),
  • Plan integral de cardiopatía isquémica 2004-2007” (2003),
  • Estrategia en cardiopatía isquémica del Sistema Nacional de Salud” (2006) i
  • Resumen de estrategia en cardiopatía isquémica del Sistema Nacional de Salud” (2006).

Una iniciativa de